ربات خورشيدي ۶ كاره

(سبز رنگ)

روبات ۶ كاره خورشيدي، بهترين اسباب بازي و يا روبات براي همه كه با انرژي خورشيد به حركت در مي آيد.

 ربات خورشيدي ۶ كاره 29000 تومان,فروش روبات خورشيدي ۶ كاره,قيمت ربات خورشيدي ۶ كاره,kit robot,solar robot,اسباب بازي ربات خورشيدي طرح 2015,اسباب بازي روبات الكترونيك,اسباب بازي ربات بدون باتري,اسباب بازي خلاقيت,اسباب بازي روبات,اسباب بازي روبوت,اسباب بازي فكري,اسباب بازي فكري جديد,اسباب بازي قايق,اسباب بازي ماشين,اسباب بازي هاي خورشيدي,اسباب بازي هديه,بازي فكري و جديد,بازي هاي الكترونيكي,بازي هاي خريد,بازي هاي خريد روباتي,بازي هاي روباتيك,خريد اينترنتي اسباب بازي,خريد اينترنتي روبات,خريد بازي هاي فكري robot,روبات خورشيدي,روبات خورشيدي 6 كاره,روبات خورشيدي سبز رنگ,روبات قايق,روبات كنترلي,قايق خورشيدي,كيت خورشيدي,كيت خورشيدي سبز,كيت هاي روبوت,كيت هاي روبوتيك,ماشين روبات

 ربات خورشيدي ۶ كاره 29000 تومان,فروش روبات خورشيدي ۶ كاره,قيمت ربات خورشيدي ۶ كاره,kit robot,solar robot,اسباب بازي ربات خورشيدي طرح 2015,اسباب بازي روبات الكترونيك,اسباب بازي ربات بدون باتري,اسباب بازي خلاقيت,اسباب بازي روبات,اسباب بازي روبوت,اسباب بازي فكري,اسباب بازي فكري جديد,اسباب بازي قايق,اسباب بازي ماشين,اسباب بازي هاي خورشيدي,اسباب بازي هديه,بازي فكري و جديد,بازي هاي الكترونيكي,بازي هاي خريد,بازي هاي خريد روباتي,بازي هاي روباتيك,خريد اينترنتي اسباب بازي,خريد اينترنتي روبات,خريد بازي هاي فكري robot,روبات خورشيدي,روبات خورشيدي 6 كاره,روبات خورشيدي سبز رنگ,روبات قايق,روبات كنترلي,قايق خورشيدي,كيت خورشيدي,كيت خورشيدي سبز,كيت هاي روبوت,كيت هاي روبوتيك,ماشين روبات

قيمت: 29000 تومان

http://lordia.ir/wp-content/themes/2000shop/images/buy2.png


اگر در اطرافتان كودكان و نوجوانان كنجكاوي هستند كه دوست دارند دل و روده ي اسباب بازي هايشان را بيرون بريزند و با‬ چيزهاي داخل آن ها يك اسباب بازي جديد خلق كنند
و يا اگر به مسائل علمي علاقه مند هستند،
و يا علاقه شديدي به حركت درآوردن اجسام بيجان را دارند
و يا دنبال هيجان و شگفتي ميگردند
و يا …..
اين بهترين هديه و البته وسيله آموزشي براي آنهاست .
داخل اين بسته كيت هاي به دست آمده داخل تصاوير هستند

 ربات خورشيدي ۶ كاره 29000 تومان,فروش روبات خورشيدي ۶ كاره,قيمت ربات خورشيدي ۶ كاره,kit robot,solar robot,اسباب بازي ربات خورشيدي طرح 2015,اسباب بازي روبات الكترونيك,اسباب بازي ربات بدون باتري,اسباب بازي خلاقيت,اسباب بازي روبات,اسباب بازي روبوت,اسباب بازي فكري,اسباب بازي فكري جديد,اسباب بازي قايق,اسباب بازي ماشين,اسباب بازي هاي خورشيدي,اسباب بازي هديه,بازي فكري و جديد,بازي هاي الكترونيكي,بازي هاي خريد,بازي هاي خريد روباتي,بازي هاي روباتيك,خريد اينترنتي اسباب بازي,خريد اينترنتي روبات,خريد بازي هاي فكري robot,روبات خورشيدي,روبات خورشيدي 6 كاره,روبات خورشيدي سبز رنگ,روبات قايق,روبات كنترلي,قايق خورشيدي,كيت خورشيدي,كيت خورشيدي سبز,كيت هاي روبوت,كيت هاي روبوتيك,ماشين روبات

 ربات خورشيدي ۶ كاره 29000 تومان,فروش روبات خورشيدي ۶ كاره,قيمت ربات خورشيدي ۶ كاره,kit robot,solar robot,اسباب بازي ربات خورشيدي طرح 2015,اسباب بازي روبات الكترونيك,اسباب بازي ربات بدون باتري,اسباب بازي خلاقيت,اسباب بازي روبات,اسباب بازي روبوت,اسباب بازي فكري,اسباب بازي فكري جديد,اسباب بازي قايق,اسباب بازي ماشين,اسباب بازي هاي خورشيدي,اسباب بازي هديه,بازي فكري و جديد,بازي هاي الكترونيكي,بازي هاي خريد,بازي هاي خريد روباتي,بازي هاي روباتيك,خريد اينترنتي اسباب بازي,خريد اينترنتي روبات,خريد بازي هاي فكري robot,روبات خورشيدي,روبات خورشيدي 6 كاره,روبات خورشيدي سبز رنگ,روبات قايق,روبات كنترلي,قايق خورشيدي,كيت خورشيدي,كيت خورشيدي سبز,كيت هاي روبوت,كيت هاي روبوتيك,ماشين روبات


لذت خلاقيت، تجربه ي علمي و توليد انرژي را به بچه ها هديه كنيد.‬
خلاقيت فرزند خود را دوجندان كنيد، با اين وسيله و روبات سازي خلاقيت كودك شما چندين برابر ميشود
راستش براي هم سن و سال هاي خودمان هم جواب مي دهد!‬

سرگرم كننده ترين اسباب بازي، ساختن روبات و به حركت درآوردن آن است

آن هم با انرژي خورشيدي و بدون باتري

قيمت: 29000 تومان

http://lordia.ir/wp-content/themes/2000shop/images/buy2.png

 ربات خورشيدي ۶ كاره 29000 تومان,فروش روبات خورشيدي ۶ كاره,قيمت ربات خورشيدي ۶ كاره,kit robot,solar robot,اسباب بازي ربات خورشيدي طرح 2015,اسباب بازي روبات الكترونيك,اسباب بازي ربات بدون باتري,اسباب بازي خلاقيت,اسباب بازي روبات,اسباب بازي روبوت,اسباب بازي فكري,اسباب بازي فكري جديد,اسباب بازي قايق,اسباب بازي ماشين,اسباب بازي هاي خورشيدي,اسباب بازي هديه,بازي فكري و جديد,بازي هاي الكترونيكي,بازي هاي خريد,بازي هاي خريد روباتي,بازي هاي روباتيك,خريد اينترنتي اسباب بازي,خريد اينترنتي روبات,خريد بازي هاي فكري robot,روبات خورشيدي,روبات خورشيدي 6 كاره,روبات خورشيدي سبز رنگ,روبات قايق,روبات كنترلي,قايق خورشيدي,كيت خورشيدي,كيت خورشيدي سبز,كيت هاي روبوت,كيت هاي روبوتيك,ماشين روبات

 ربات خورشيدي ۶ كاره 29000 تومان,فروش روبات خورشيدي ۶ كاره,قيمت ربات خورشيدي ۶ كاره,kit robot,solar robot,اسباب بازي ربات خورشيدي طرح 2015,اسباب بازي روبات الكترونيك,اسباب بازي ربات بدون باتري,اسباب بازي خلاقيت,اسباب بازي روبات,اسباب بازي روبوت,اسباب بازي فكري,اسباب بازي فكري جديد,اسباب بازي قايق,اسباب بازي ماشين,اسباب بازي هاي خورشيدي,اسباب بازي هديه,بازي فكري و جديد,بازي هاي الكترونيكي,بازي هاي خريد,بازي هاي خريد روباتي,بازي هاي روباتيك,خريد اينترنتي اسباب بازي,خريد اينترنتي روبات,خريد بازي هاي فكري robot,روبات خورشيدي,روبات خورشيدي 6 كاره,روبات خورشيدي سبز رنگ,روبات قايق,روبات كنترلي,قايق خورشيدي,كيت خورشيدي,كيت خورشيدي سبز,كيت هاي روبوت,كيت هاي روبوتيك,ماشين روبات

فكرش را بكنيد اين جعبه امكان ساخت ۶ روبات مختلف را دارد كه همه با انرژي خورشيدي كار مي كنند و نيازي به باتري‬ ندارند.‬ وقتي بچه ها وسيله اي مي سازند كه نور خورشيد را تبديل به حركت مي كند، خود به خود ذوق و علاقه آنها به دانش،‬ر خلاقيت و تجربه علمي افزايش پيدا مي كند.‬ اين كيت متشكل از قطعاتي است كه طبق نقشه راهنما يكي از دستگاههاي داخل آن را بر حسب انتخاب ميسازيد و سپس با استفاده از سلول هاي خورشيدي آن را به حركت در مي آوريد. سادگي مونتاژ قطعات با استفاده از نقشه راهنما وسيله اي جالب و شگفت انگيز خلق ميكند. استفاده از اين كيت به جهت داشتن قطعات كوچك براي سنين پايين تر از سه سال توصيه نمي شود.


 ربات خورشيدي ۶ كاره 29000 تومان,فروش روبات خورشيدي ۶ كاره,قيمت ربات خورشيدي ۶ كاره,kit robot,solar robot,اسباب بازي ربات خورشيدي طرح 2015,اسباب بازي روبات الكترونيك,اسباب بازي ربات بدون باتري,اسباب بازي خلاقيت,اسباب بازي روبات,اسباب بازي روبوت,اسباب بازي فكري,اسباب بازي فكري جديد,اسباب بازي قايق,اسباب بازي ماشين,اسباب بازي هاي خورشيدي,اسباب بازي هديه,بازي فكري و جديد,بازي هاي الكترونيكي,بازي هاي خريد,بازي هاي خريد روباتي,بازي هاي روباتيك,خريد اينترنتي اسباب بازي,خريد اينترنتي روبات,خريد بازي هاي فكري robot,روبات خورشيدي,روبات خورشيدي 6 كاره,روبات خورشيدي سبز رنگ,روبات قايق,روبات كنترلي,قايق خورشيدي,كيت خورشيدي,كيت خورشيدي سبز,كيت هاي روبوت,كيت هاي روبوتيك,ماشين روبات

 ربات خورشيدي ۶ كاره 29000 تومان,فروش روبات خورشيدي ۶ كاره,قيمت ربات خورشيدي ۶ كاره,kit robot,solar robot,اسباب بازي ربات خورشيدي طرح 2015,اسباب بازي روبات الكترونيك,اسباب بازي ربات بدون باتري,اسباب بازي خلاقيت,اسباب بازي روبات,اسباب بازي روبوت,اسباب بازي فكري,اسباب بازي فكري جديد,اسباب بازي قايق,اسباب بازي ماشين,اسباب بازي هاي خورشيدي,اسباب بازي هديه,بازي فكري و جديد,بازي هاي الكترونيكي,بازي هاي خريد,بازي هاي خريد روباتي,بازي هاي روباتيك,خريد اينترنتي اسباب بازي,خريد اينترنتي روبات,خريد بازي هاي فكري robot,روبات خورشيدي,روبات خورشيدي 6 كاره,روبات خورشيدي سبز رنگ,روبات قايق,روبات كنترلي,قايق خورشيدي,كيت خورشيدي,كيت خورشيدي سبز,كيت هاي روبوت,كيت هاي روبوتيك,ماشين روبات

قيمت: 29000 تومان

http://lordia.ir/wp-content/themes/2000shop/images/buy2.png